Home » Điểm chuẩn 2014» Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2013

Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan dai hoc Dien Luc 2013 đã công bố. Điểm chuẩn ĐHCĐ năm 2013 chính thức. Bấm xem Diem chuan dai hoc Dien Luc 2013

Diem chuan dai hoc Dien Luc 2013 đã chính thức được công bố ! Mời độc giả Xem Điểm chuẩn Học Viện, Đại Học , Cao Đẳng trên cả nước tại trang web của chúng tôi.

Bấm xem Diem chuan dai hoc Dien Luc 2013 TẠI ĐÂY

1199 Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2013

Nguồn :  Diemthi.24h.com.vn cập nhật nhanh nhất điểm chuẩn Đại học Cao đẳng các trường trên cả nước năm 2013.

Bên cạnh Diem chuan dai hoc Dien Luc 2013, chúng tôi cập nhật tới độc giả điểm thi, điểm chuẩn của tất cả các trường Đại Học – Cao Đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay

Mã trường: DDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán A 19
2 D340201 Tài chính ngân hàng A 19
3 D340101 Quản trị doanh nghiệp A 19
4 D340101 Quản trị du lịch khách sạn A 19
5 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 19
6 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A 19
7 D510302 Kỹ thuật điện tử A 19
8 D510302 Điện tử viễn thông A 19
9 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 19.5
10 D480201 Thương mại điện tử A 19
11 D510301 Hệ thống điện A 21
12 D510301 Điện công nghiệp và dân dụng A 20
13 D510301 Nhiệt điện A 19
14 D510301 Điện lạnh A 19
15 D510301 Xây dựng công trình điện A 19
16 D510301 Điện hạt nhân A 19
17 D510601 Quản lý năng lượng A 19.5
18 D510601 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A 19
19 D480201 Công nghệ phần mềm A 19
20 C340101 Quản trị doanh nghiệp A,A1 10
21 C340101 Quản trị du lịch khách sạn A,A1 10
22 C340101 Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: A,A1 0
23 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A,A1 10
24 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 10
25 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) A,A1 10
26 C480201 Công nghệ thông tin với các chuyên ngành A,A1 0
27 C480201 Công nghệ phần mềm A,A1 10
28 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 10
29 C510601 Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành A,A1 0
30 C510601 Quản lý năng lượng A,A1 10
31 C510601 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A,A1 10
32 C510301 Xây dựng công trình điện A,A1 10
33 C510301 Thủy điện A,A1 10
34 C510301 Điện lạnh A,A1 10
35 C510301 Xây dựng công trình điện A,A1 10
36 C510301 Nhiệt điện A,A1 10
37 C510301 Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) A,A1 10
38 C510301 Điện công nghiệp và dân dụng A,A1 10
39 C510301 Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) A,A1 10
40 C510301 Hệ thống điện A,A1 10
41 C340101 Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) A,A1,D1 10
42 C340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 10
43 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
44 C340301 Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) A,A1,D1 10
45 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A1 18.5
46 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A1 18.5
47 D510302 Kỹ thuật điện tử A1 18.5
48 D510302 Điện tử viễn thông A1 18.5
49 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A1 19
50 D480201 Thương mại điện tử A1 18.5
51 D480201 Công nghệ phần mềm A1 18.5
52 D510601 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A1 18.5
53 D510601 Quản lý năng lượng A1 19
54 D510301 Điện hạt nhân A1 18.5
55 D510301 Xây dựng công trình điện A1 18.5
56 D510301 Điện lạnh A1 18.5
57 D510301 Nhiệt điện A1 18.5
58 D510301 Điện công nghiệp và dân dụng A1 19.5
59 D510301 Hệ thống điện A1 20.5
60 D340301 Kế toán A1,D1 18.5
61 D340201 Tài chính ngân hàng A1,D1 18.5
62 D340101 Quản trị du lịch khách sạn A1,D1 18.5
63 D340101 Quản trị doanh nghiệp A1,D1 18.5

–> Xem tổng hợp DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 của tất cả các trường trên cả nước.

Điểm chuẩn NV1 của trường năm 2012 :

Mã trường: DDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D81 Quản trị doanh nghiệp A 15.5
2 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 15.5
3 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A 15.5
4 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử A 15.5
5 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 16
6 D31 Công nghệ phần mềm A 15.5
7 D32 Thương mại điện tử A 15.5
8 D22 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A 15.5
9 D21 Quản lý năng lượng A 15.5
10 D15 Xây dựng công trình điện A 15.5
11 D16 Điện hạt nhân A 18
12 D13 Nhiệt điện A 15.5
13 D14 Điện lạnh A 15.5
14 D12 Điện công nghiệp và dân dụng A 16
15 D11 Hệ thống điện A 18
16 D82 Quản trị du lịch khách sạn A 15.5
17 D340201 Tài chính ngân hàng A 16.5
18 D340301 Kế toán A 17
19 C11 Hệ thống điện A 12 Cao đẳng
20 C11NA Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) A 11 Cao đẳng
21 C12 Điện công nghiệp và dân dụng A 11.5 Cao đẳng
22 C12NA Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) A 10 Cao đẳng
23 C13 Nhiệt điện A 10 Cao đẳng
24 C14 Điện lạnh A 10 Cao đẳng
25 C15 Xây dựng công trình điện A 10 Cao đẳng
26 C16 Thủy điện A 10 Cao đẳng
27 C21 Quản lý năng lượng A 10 Cao đẳng
28 C22 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A 10 Cao đẳng
29 C31 Công nghệ phần mềm A 11 Cao đẳng
30 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 11.5 Cao đẳng
31 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) A 11 Cao đẳng
32 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A 10 Cao đẳng
33 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 10 Cao đẳng
34 C81 Quản trị doanh nghiệp A 11 Cao đẳng
35 C82 Quản trị du lịch khách sạn A 10 Cao đẳng
36 C82NA Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) A 10 Cao đẳng
37 C91 Tài chính ngân hàng A 11.5 Cao đẳng
38 C91NA Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) A 10 Cao đẳng
39 C101 Kế toán A 12.5 Cao đẳng
40 C101NA Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) A 10 Cao đẳng
41 D81 Quản trị doanh nghiệp D1 16
42 D82 Quản trị du lịch khách sạn D1 16
43 D340201 Tài chính ngân hàng D1 17.5
44 D340301 Kế toán D1 18
45 C81 Quản trị doanh nghiệp D1 11.5 Cao đẳng
46 C82 Quản trị du lịch khách sạn D1 10.5 Cao đẳng
47 C82NA Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) D1 10.5 Cao đẳng
48 C91 Tài chính ngân hàng D1 12 Cao đẳng
49 C91NA Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) D1 10.5 Cao đẳng
50 C101 Kế toán D1 12.5 Cao đẳng
51 C101NA Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) D1 10.5 Cao đẳng

Thông tin về Diem chuan dai hoc Dien Luc 2013 cũng như các trường đại học khác chưa có. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có kết quả kỳ thi. Mời độc giả hãy tiếp tục theo dõi những tin tuyển sinh 2013 nóng hổi được cập nhật hàng ngày từ chúng tôi

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2013

Comments on this entry are closed.