Home » Điểm chuẩn 2014» Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2013

Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Hai Phong 2013 đã công bố. Điểm chuẩn ĐHCĐ năm 2013 chính thức. Bấm xem Diem chuan Dai Hoc Hai Phong 2013

Diem chuan Dai Hoc Hai Phong 2013 đã chính thức được công bố ! Mời độc giả Xem Điểm chuẩn Học Viện, Đại Học , Cao Đẳng trên cả nước tại trang web của chúng tôi.

Bấm xem Diem chuan Dai Hoc Hai Phong 2013 TẠI ĐÂY

1194 Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2013

Nguồn :  Diemthi.24h.com.vn cập nhật nhanh nhất điểm chuẩn Đại học Cao đẳng các trường trên cả nước năm 2013.

Bên cạnh Diem chuan Dai Hoc Hai Phong 2013 , chúng tôi cập nhật tới độc giả điểm thi, điểm chuẩn của tất cả các trường Đại Học – Cao Đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay

Mã trường: THP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học A 14
2 D140205 Giáo dục Chính trị A 13
3 D140209 ĐHSP Toán A 15.5
4 D140211 ĐHSP Vật lý A 13
5 D140212 ĐHSP Hoá học A 15
6 D310101 Cử nhân Kinh tế A 13
7 D340101 Cử nhân Quản trị Kinh doanh A 13
8 D340201 Cử nhân Tài chính Ngân hàng A 13
9 D340301 Cử nhân Kế toán A 14
10 D420201 Công nghệ sinh học A 13
11 D460101 Cử nhân Toán học A 13
12 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A 13
13 D480104 Hệ thống thông tin A 13
14 D480201 Công nghệ thông tin A 13
15 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 13
16 D510202 Công nghệ chế tạo máy cơ khí A 13
17 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 13
18 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử A 13
19 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 13
20 D620110 Khoa học cây trồng A 13
21 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản A 13
22 D620105 Chăn nuôi A 13
23 C140211 CĐSP Vật Lí A 10
24 C140212 CĐSP Hóa học A 10
25 C340101 CĐ Quản trị Kinh doanh A 10
26 C340301 CĐ Kế toán A 10
27 C510103 CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng A 10
28 D140209 ĐHSP Toán A1 15.5
29 D140211 ĐHSP Vật lý A1 13
30 D310101 Cử nhân Kinh tế A1 13
31 D340101 Cử nhân Quản trị Kinh doanh A1 13
32 D340201 Cử nhân Tài chính Ngân hàng A1 13
33 D340301 Cử nhân Kế toán A1 14
34 D460101 Cử nhân Toán học A1 13
35 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A1 13
36 D480104 Hệ thống thông tin A1 13
37 D480201 Công nghệ thông tin A1 13
38 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A1 13
39 C140211 CĐSP Vật Lí A1 10
40 C340101 CĐ Quản trị Kinh doanh A1 10
41 C340301 CĐ Kế toán A1 10
42 C510103 CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng A1 10
43 D140212 ĐHSP Hoá học B 16
44 D420201 Công nghệ sinh học B 14
45 D620110 Khoa học cây trồng B 14
46 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản B 14
47 B 14
48 C140212 CĐSP Hóa học B 11
49 D140202 Giáo dục Tiểu học C 14
50 D140205 Giáo dục Chính trị C 14
51 D140217 ĐHSP Ngữ văn C 14
52 D140219 ĐHSP Địa lí C 14
53 D220113 Cử nhân Việt Nam học C 14
54 D220310 Cử nhân Lịch sử C 14
55 D220330 Cử nhân Văn học C 14
56 D760101 Cử nhân Công tác xã hội C 14
57 C140217 CĐSP Ngữ Văn C 11
58 C340406 CĐ Quản trị Văn phòng C 11
59 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 14.5
60 D140205 Giáo dục Chính trị D1 13.5
61 D140231 ĐHSP Tiếng Anh D1 19
62 D220113 Cử nhân Việt Nam học D1 13.5
63 D310101 Cử nhân Kinh tế D1 13.5
64 D340101 Cử nhân Quản trị Kinh doanh D1 13.5
65 D340201 Cử nhân Tài chính Ngân hàng D1 13.5
66 D340301 Cử nhân Kế toán D1 14.5
67 D760101 Cử nhân Công tác xã hội D1 13.5
68 D220201 Ngôn ngữ Tiếng Anh D1 18.5
69 D220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung D1 18.5
70 C340101 CĐ Quản trị Kinh doanh D1 10.5
71 C340301 CĐ Kế toán D1 10.5
72 C340406 CĐ Quản trị Văn phòng D1 10.5
73 D220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung D4 18.5
74 D140201 Giáo dục Mầm non M 16
75 C140201 CĐ Giáo dục mầm non M 11
76 D140206 Giáo dục Thể chất T 19
77 D580102 Kiến trúc V 13

–> Xem tổng hợp DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 của tất cả các trường trên cả nước.

Mã trường: THP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học A 13 Ngành đào tạo sư phạm
2 D140205 Giáo dục Chính trị A 13 Ngành đào tạo sư phạm
3 D140209 ĐHSP Toán (THPT) A 13.5 Ngành đào tạo sư phạm
4 D140211 ĐHSP Vật lý (THPT) A 13 Ngành đào tạo sư phạm
5 D140212 ĐHSP Hoá học (THPT) A 13 Ngành đào tạo sư phạm
6 D140214 ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp A 13 Ngành đào tạo sư phạm
7 D310101 Cử nhân Kinh tế A 13 Ngành ngoài sư phạm
8 D340101 Cử nhân Quản trị Kinh doanh A 13 Ngành ngoài sư phạm
9 D340201 Cử nhân Tài chính Ngân hàng A 13 Ngành ngoài sư phạm
10 D340301 Cử nhân Kế toán A 14 Ngành ngoài sư phạm
11 D420201 Công nghệ sinh học A 13 Ngành ngoài sư phạm
12 D460101 Cử nhân Toán học A 13 Ngành ngoài sư phạm
13 D480104 Hệ thống thông tin A 13 Ngành ngoài sư phạm
14 D480201 Công nghệ thông tin A 13 Ngành ngoài sư phạm
15 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 13 Ngành ngoài sư phạm
16 D510202 Công nghệ chế tạo máy cơ khí A 13 Ngành ngoài sư phạm
17 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 13 Ngành ngoài sư phạm
18 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 13 Ngành ngoài sư phạm
19 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 13 Ngành ngoài sư phạm
20 D620110 Khoa học cây trồng A 13 Ngành ngoài sư phạm
21 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản A 13 Ngành ngoài sư phạm
22 D620105 Chăn nuôi A 13 Ngành ngoài sư phạm
23 C140211 CĐSP Vật Lí A 10 Cao đẳng
24 C140212 CĐSP Hóa học A 10 Cao đẳng
25 C340101 CĐ Quản trị Kinh doanh A 10 Cao đẳng
26 C340301 CĐ Kế toán A 10 Cao đẳng
27 C510103 CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng A 10 Cao đẳng
28 D140209 ĐHSP Toán (THPT) A1 13.5 Ngành đào tạo sư phạm
29 D140211 ĐHSP Vật lý (THPT) A1 13 Ngành đào tạo sư phạm
30 D310101 Cử nhân Kinh tế A1 13 Ngành ngoài sư phạm
31 D340101 Cử nhân Quản trị Kinh doanh A1 13 Ngành ngoài sư phạm
32 D340201 Cử nhân Tài chính Ngân hàng A1 13 Ngành ngoài sư phạm
33 D340301 Cử nhân Kế toán A1 14 Ngành ngoài sư phạm
34 D460101 Cử nhân Toán học A1 13 Ngành ngoài sư phạm
35 D480104 Hệ thống thông tin A1 13 Ngành ngoài sư phạm
36 D480201 Công nghệ thông tin A1 13 Ngành ngoài sư phạm
37 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A1 13 Ngành ngoài sư phạm
38 C140211 CĐSP Vật Lí A1 10 Cao đẳng
39 C340101 CĐ Quản trị Kinh doanh A1 10 Cao đẳng
40 C340301 CĐ Kế toán A1 10 Cao đẳng
41 C510103 CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng A1 10 Cao đẳng
42 D140212 ĐHSP Hoá học (THPT) B 14 Ngành đào tạo sư phạm
43 D420201 Công nghệ sinh học B 14 Ngành ngoài sư phạm
44 D620110 Khoa học cây trồng B 14 Ngành ngoài sư phạm
45 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản B 14 Ngành ngoài sư phạm
46 D620105 Chăn nuôi B 14 Ngành ngoài sư phạm
47 C140212 CĐSP Hóa học B 11 Cao đẳng
48 D140202 Giáo dục Tiểu học C 14.5 Ngành đào tạo sư phạm
49 D140205 Giáo dục Chính trị C 14.5 Ngành đào tạo sư phạm
50 D140217 ĐHSP Ngữ văn C 14.5 Ngành đào tạo sư phạm
51 D140219 ĐHSP Địa lí C 14.5 Ngành đào tạo sư phạm
52 D220113 Cử nhân Việt Namhọc C 14.5 Ngành ngoài sư phạm
53 D220310 Cử nhân Lịch sử C 14.5 Ngành ngoài sư phạm
54 D220330 Cử nhân Văn học C 14.5 Ngành ngoài sư phạm
55 D760101 Cử nhân Công tác xã hội C 14.5 Ngành ngoài sư phạm
56 C140217 CĐSP Ngữ Văn C 11.5 Cao đẳng
57 C340406 CĐ Quản trị Văn phòng C 11.5 Cao đẳng
58 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 13.5 Ngành đào tạo sư phạm
59 D140205 Giáo dục Chính trị D1 13.5 Ngành đào tạo sư phạm
60 D140231 ĐHSP Tiếng Anh (*) D1 16 Ngành đào tạo sư phạm
61 D220113 Cử nhân Việt Namhọc D1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
62 D310101 Cử nhân Kinh tế D1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
63 D340101 Cử nhân Quản trị Kinh doanh D1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
64 D340201 Cử nhân Tài chính Ngân hàng D1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
65 D340301 Cử nhân Kế toán D1 14 Ngành ngoài sư phạm
66 D760101 Cử nhân Công tác xã hội D1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
67 D220201 Ngôn ngữ Tiếng Anh (*) D1 17.5 Ngành ngoài sư phạm
68 D220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung (*) D1 17.5 Ngành ngoài sư phạm
69 C340101 CĐ Quản trị Kinh doanh D1 10.5 Cao đẳng
70 C340301 CĐ Kế toán D1 10.5 Cao đẳng
71 C340406 CĐ Quản trị Văn phòng D1 10.5 Cao đẳng
72 D220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung (*) D4 17.5 Ngành ngoài sư phạm
73 D140201 Giáo dục Mầm non M 15 Ngành đào tạo sư phạm
74 C140201 CĐ Giáo dục mầm non M 11 Cao đẳng
75 D140221 Sư phạm Âm nhạc (*) N 14.5 Ngành đào tạo sư phạm
76 D140206 Giáo dục Thể chất (*) T 18.5 Ngành đào tạo sư phạm

Thông tin về Diem chuan Dai Hoc Hai Phong 2013 cũng như các trường đại học khác chưa có. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có kết quả kỳ thi. Mời độc giả hãy tiếp tục theo dõi những tin tuyển sinh 2013 nóng hổi được cập nhật hàng ngày từ chúng tôi.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2013

Comments on this entry are closed.