Home » Điểm chuẩn 2014» Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2013

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2013 đã công bố. Điểm chuẩn Đại Học Cao Đẳng năm 2013 chính thức. Bấm xem Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2013

Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2013 đã chính thức được công bố ! Mời độc giả Xem Điểm chuẩn Học Viện, Đại Học , Cao Đẳng trên cả nước tại trang web của chúng tôi.

Bấm xem Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2013 TẠI ĐÂY

1196 Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2013

Nguồn :  Diemthi.24h.com.vn cập nhật nhanh nhất điểm chuẩn Đại học Cao đẳng các trường trên cả nước năm 2013.

Bên cạnh Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2013, chúng tôi cập nhật tới độc giả điểm thi, điểm chuẩn của tất cả các trường Đại Học – Cao Đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay

Mã trường: SPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 SP Toán học A 24
2 D140212 SP Hoá A 24
3 D140219 SP Địa lí A 17.5
4 D140211 SP Vật lý A 22
5 D140209 SP Toán học (Tiếng Anh) A 23.5
6 D140214 SPKT C.Nghiệp A, A1 15
7 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 17.5
8 D460101 Toán học A, A1 21.5
9 D140210 SP Tin học A, A1 17
10 D140204 Giáo dục công dân A, A1, B, C, D1, D2, D3 16
11 D310401 Tâm lí học (Ngoài SP) A, A1, B, D1, D2, D3 18.5
12 D140205 Giáo dục chính trị A, A1, C, D1, D2, D3 15
13 D420101 Sinh học A, B 20.5
14 D310403 Tâm lý học (SP) A, B, D1, D2, D3 18.5
15 D140205QP GD Quốc phòng – AN A, C 15
16 C510504 CĐ CN Thiết bị TH A,A1 10
17 D310201 SP Triết học A,B,C,D1,D2,D3 15
18 D140114 Quản lí Giáo dục A,C,D1 15.5
19 D140211 SP Vật lý A1 21
20 D140209 SP Toán học (Tiếng Anh) A1 20
21 D140202TA GD Tiểu học – SP T.Anh A1, D1 17.5
22 D140202 Giáo dục Tiểu học A1, D1, D2, D3 21.5
23 D140213 SP Sinh B 21
24 C510504 CĐ CN Thiết bị TH B 11
25 D140219 SP Địa lí C 20
26 D220113 Việt Nam học C, D1 16
27 D760101 Công tác xã hội C, D1 16
28 D140203 Giáo dục đặc biệt C, D1 16.5
29 D550330 Văn học C, D1, D2, D3 20
30 D140218 SP Lịch Sử C, D1, D2, D3 18
31 D140217 SP Ngữ văn C, D1, D2, D3 21.5
32 D140231 SP T.Anh D1 26
33 D140201TA GD Mầm non – SP T. Anh D1 17
34 D140233 SP T.Pháp D1, D3 23
35 D140222 SP Mỹ Thuật H 22
36 D140201 Giáo dục Mầm non M 21.5
37 D140221 SP Âm nhạc N 22
38 D140206 Giáo dục thể chất T 24.5

–> Xem tổng hợp DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 của tất cả các trường trên cả nước.

Điểm chuẩn của trường năm 2012 :

Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D320202 Khoa học Thư viện A 14 Ngành ngoài sư phạm
2 D140202 Giáo dục Tiểu học A 15.5 Ngành sư phạm
3 D460101 Toán học A 15.5 Ngành ngoài sư phạm
4 D480201 Công nghệ Thông tin A 14 Ngành ngoài sư phạm
5 D440112 Hóa học A 15 Ngành ngoài sư phạm
6 D140209 Sư phạm Toán học A 16 Ngành sư phạm
7 D140211 Sư phạm Vật lý A 15 Ngành sư phạm
8 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A 14.5 Ngành sư phạm
9 D140212 Sư phạm Hóa học A 15.5 Ngành sư phạm
10 D440102 Vật lý A 14.5 Ngành ngoài sư phạm
11 D140202 Giáo dục Tiểu học A1 15 Ngành sư phạm
12 D460101 Toán học A1 15 Ngành ngoài sư phạm
13 D480201 Công nghệ Thông tin A1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
14 D140209 Sư phạm Toán học A1 15.5 Ngành sư phạm
15 D140211 Sư phạm Vật lý A1 14.5 Ngành sư phạm
16 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A1 14 Ngành sư phạm
17 D440102 Vật lý A1 14 Ngành ngoài sư phạm
18 D320202 Khoa học Thư viện   C 15.5 Ngành ngoài sư phạm
19 D320202 Khoa học Thư viện     D1 14.5 Ngành ngoài sư phạm
20 D140213 Sư phạm Sinh học B 15 Ngành sư phạm
21 D140215 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp B 14.5 Ngành sư phạm
22 D420101 Sinh học B 14.5 Ngành ngoài sư phạm
23 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 16.5 Ngành sư phạm
24 D140204 Giáo dục Công dân C 15 Ngành sư phạm
25 D140202 Giáo dục Tiểu học C 18 Ngành sư phạm
26 D220330 Văn học C 16 Ngành ngoài sư phạm
27 D220113 Việt Nam học C 15.5 Ngành ngoài sư phạm
28 D220310 Lịch sử C 15 Ngành ngoài sư phạm
29 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 16.5 Ngành sư phạm
30 D480201 Công nghệ Thông tin D1 14 Ngành ngoài sư phạm
31 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 15 Ngành ngoài sư phạm
32 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 14.5 Ngành ngoài sư phạm
33 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp D1 14 Ngành sư phạm
34 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D4 14.5 Ngành ngoài sư phạm
35 D140201 Giáo dục Mầm non M 16 Ngành sư phạm
36 D140206 Giáo dục Thể chất T 20.5 Ngành sư phạm

Thông tin về Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2013 cũng như các trường đại học khác chưa có. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có kết quả kỳ thi. Mời độc giả hãy tiếp tục theo dõi những tin tuyển sinh 2013 nóng hổi được cập nhật hàng ngày từ chúng tôi.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2013

Comments on this entry are closed.