Home » Điểm chuẩn 2014» Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên 2013

Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Tay Nguyen 2013 đã được công bố chính thức - Bấm xem Diem chuan Dai Hoc Tay Nguyen 2013 chính thức tại đây !

Bấm xem Diem chuan Dai Hoc Tay Nguyen 2013 TẠI ĐÂY

13316 Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên 2013

Nguồn :  Diemthi.24h.com.vn cập nhật nhanh nhất điểm chuẩn Đại học Cao đẳng các trường trên cả nước năm 2013.

Bên cạnh Diem chuan Dai Hoc Tay Nguyen 2013 , chúng tôi cập nhật tới độc giả điểm thi, điểm chuẩn của tất cả các trường Đại Học – Cao Đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay

Mã trường: TTN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học A 20.5
2 D140209 Sư phạm Toán A 21.5
3 D140211 Sư phạm Vật lý A 16.5
4 D140212 Sư phạm Hóa A 19.5
5 D480201 Công nghệ Thông tin A 14
6 D220301 Triết học A 13
7 D340101 Quản trị kinh doanh A 13
8 D340101 Quản trị kinh doanh A 13 hệ liên thông
9 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 13
10 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 13 hệ liên thông
11 D340301 Kế toán A 14
12 D340301 Kế toán A 13 hệ liên thông
13 D620115 Kinh tế nông nghiệp A 14
14 D540104 Công nghệ sau TH A 13
15 D850103 Quản lý đất đai A 15
16 D850103 Quản lý đất đai A 113 hệ liên thông
17 D510406 CNKT Môi trường A 13
18 D310101 Kinh tế A 13
19 C340101 CĐ Quản trị KD A 10 hệ cao đẳng
20 C340201 CĐ Tài chính – NH A 10 hệ cao đẳng
21 C340301 CĐ Kế toán A 10 hệ cao đẳng
22 C850103 CĐ Quản lý đất đai A 10 hệ cao đẳng
23 D380107 Luật Kinh tế A, D1 20.5
24 D140213 Sư phạm Sinh B 15.5
25 D420101 Sinh học B 14
26 D540104 Công nghệ sau TH B 14
27 D620105 Chăn nuôi B 14
28 D620105 Chăn nuôi B 14 hệ liên thông
29 D640101 Thú Y B 14.5
30 D620110 Khoa học Cây trồng B 14.5
31 D620110 Khoa học Cây trồng B 14.5 hệ liên thông
32 D620112 Bảo vệ thực vật B 14
33 D620112 Bảo vệ thực vật B 14 hệ liên thông
34 D620205 Lâm sinh B 14
35 D620205 Lâm sinh B 14 hệ liên thông
36 D620211 Quản lý TN & MT B 15
37 D620211 Quản lý TN & MT B 14 hệ liên thông
38 D720101 Y đa khoa B 24.5
39 D720101 Y đa khoa B 15 hệ liên thông
40 D720501 Điều dưỡng B 20
41 D420201 CN Sinh học B 15
42 C620105 CĐ Chăn nuôi B 11 hệ cao đẳng
43 C620110 CĐ Khoa học CT B 11 hệ cao đẳng
44 C620211 CĐ QLTN & MT B 11 hệ cao đẳng
45 C620205 CĐ Lâm sinh B 11 hệ cao đẳng
46 D140202 Giáo dục Tiểu học C 21
47 D140202 GD Tiểu học tiếng Jrai C 14
48 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 16
49 D220330 Văn học C 14
50 D220301 Triết học C 14
51 D310205 Giáo dục chính trị C 14
52 D140202 GD Tiểu học tiếng Jrai D1 13.5
53 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 16
54 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 14
55 D220301 Triết học D1 13.5
56 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
57 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 hệ liên thông
58 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5
59 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5 hệ liên thông
60 D340301 Kế toán D1 14
61 D340301 Kế toán D1 13.5 hệ liên thông
62 D620115 Kinh tế nông nghiệp D1 14
63 D310101 Kinh tế D1 13.5
64 C340101 CĐ Quản trị KD D1 10.5 hệ cao đẳng
65 C340201 CĐ Tài chính – NH D1 10.5 hệ cao đẳng
66 C340301 CĐ Kế toán D1 10.5 hệ cao đẳng
67 D140201 Giáo dục Mầm non M 22
68 D140206 Giáo dục Thể chất T 19

–> Xem tổng hợp DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 của tất cả các trường trên cả nước.

I. Hệ đại học
TT Ngành
ngành
Khối Điểm
trúng tuyển
1 Giáo dục Mầm non D140201 M 22,5
2 Giáo dục Tiểu học D140202 A 14,5
C 19
3 GD Tiểu học tiếng Jrai D140202 C 14,5
D1 13,5
4 Giáo dục Thể chất D140206 T 17
5 Sư phạm Toán D140209 A 15,5
6 Sư phạm Vật lý D140211 A 13
7 Sư phạm Hóa D140212 A 14
8 Sư phạm Sinh D140213 B 14
9 Sinh học D420101 B 14
10 Công nghệ Thông tin D480201 A 13
11 Sư phạm Ngữ văn D140217 C 15
12 Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 15
13 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13,5
14 Văn học D220330 C 14,5
15 Triết học D220301 A 13
C 14,5
D1 13,5
16 Giáo dục chính trị D310205 C 14,5
17 Quản trị kinh doanh D340101 A 13
D1 13,5
18 Tài chính – Ngân hàng D340201 A 13,5
D1 14,5
19 Kế toán D340301 A 13,5
D1 13,5
20 Kinh tế nông nghiệp D620115 A 13
D1 13,5
21 Công nghệ sau TH D540104 A 13
B 14
22 Chăn nuôi D620105 B 14
23 Thú Y D640101 B 14
24 Khoa học Cây trồng D620110 B 14
25 Bảo vệ thực vật D620112 B 14
26 Lâm sinh D620205 B 14
27 Quản lý TN & MT D620211 B 14,5
28 Quản lý đất đai D850103 A 13
29 Y đa khoa D720101 B 22,5
30 Điều dưỡng D720501 B 16,5
II. Hệ cao đẳng
TT Ngành
ngành
Khối Điểm
chuẩn
1 CĐ Quản trị KD C340101 A 10
2 CĐ Tài chính – NH C340201 A 10
3 CĐ Kế toán C340301 A 10
4 CĐ Chăn nuôi C620105 B 11
5 CĐ Khoa học CT C620110 B 11
6 CĐ QLTN & MT C620211 B 11
7 CĐ Lâm sinh C620205 B 11
8 CĐ Quản lý đất đai C850103 A 10

Thông tin về Diem chuan Dai Hoc Tay Nguyen 2013 cũng như các trường đại học khác đã có. Mời độc giả hãy tiếp tục theo dõi những tin tuyển sinh 2013 nóng hổi được cập nhật hàng ngày từ chúng tôi

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên 2013

Comments on this entry are closed.