Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Y Khoa Vinh 2013

?i?m chu?n ??i H?c Y Khoa Vinh 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Y Khoa Vinh 2013??? c?p nh?t ch?nh x?c – B?m xem Diem chuan Dai Hoc Y Khoa Vinh 2013 ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Y Khoa Vinh 2013?T?I???Y

1198 ?i?m chu?n ??i H?c Y Khoa Vinh 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Y Khoa Vinh 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?YKV
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 C900107 Cao ??ng D??c A 14
2 D720101 Y ?a khoa (B?c s? ?a khoa) B 23
3 D720501 C? nh?n ?i?u d??ng B 18.5
4 C720501 Cao ??ng ?i?u d??ng B 13
5 C720502 Cao ??ng H? sinh B 11
6 C720332 Cao ??ng X?t nghi?m Y h?c B 13
7 C720330 Cao ??ng K? thu?t Y h?c B 12

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

TT

M? ng?nh

T?n ng?nh

Kh?i

?i?m chu?n

1

D720101

Y ?a khoa (B?c s? ?a khoa)

B

20.5

2

D720501

C? nh?n ?i?u d??ng

B

17.0

3

C720501

Cao ??ng ?i?u d??ng

B

11.5

4

C720502

Cao ??ng H? sinh

B

11.0

5

C720332

Cao ??ng X?t nghi?m Y h?c

B

12.0

6

C720330

Cao ??ng K? thu?t Y h?c

B

11.0

7

C900107

Cao ??ng D??c

A

12.5

 

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Y Khoa Vinh 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Y Khoa Vinh 2013

Comments on this entry are closed.