Home » Điểm chuẩn 2014» Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền 2013

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Hoc Vien Bao Chi Tuyen Truyen 2013 đã được công bố ! xem Điểm chuẩn Đại Học  - Cao Đẳng năm 2013.

Diem chuan Hoc Vien Bao Chi Tuyen Truyen 2013 đã chính thức được công bố ! Mời độc giả Xem Điểm chuẩn Học Viện, Đại Học , Cao Đẳng trên cả nước tại trang web của chúng tôi.

Bấm xem Diem chuan Hoc Vien Bao Chi Tuyen Truyen 2013 TẠI ĐÂY

11138 Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền 2013

Nguồn :  Diemthi.24h.com.vn cập nhật nhanh nhất điểm chuẩn Đại học Cao đẳng các trường trên cả nước năm 2013.

Bên cạnh Diem chuan Hoc Vien Bao Chi Tuyen Truyen 2013 , chúng tôi cập nhật tới độc giả điểm thi, điểm chuẩn của tất cả các trường Đại Học – Cao Đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay

Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310301 * Xã hội học C 17
2 D760101 * Công tác xã hội C 22
3 D220301    - Triết học Mác-Lênin C 16
4 D220301    - Chủ nghĩa xã hội khoa học C 16.5
5 D310101    - Quản lý kinh tế C 18
6 D220310 * Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C 17
7 D310202 * Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước C 21
8 D310201    - Quản lý văn hóa – tư tưởng C 18
9 D310201    - Chính trị phát triển C 17
10 D310201    - Quản lý xã hội C 20.5
11 D310201    - Tư tưởng Hồ Chí Minh C 16.5
12 D310201    - Giáo dục lý luận chính trị C 17.5
13 D310201    - Văn hóa và phát triển C 20
14 D310201    - Khoa học Quản lý Nhà nước C 20.5
15 D320401 * Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản C 20.5
16 D320101    - Báo in C 21.5
17 D320101    - Báo ảnh C 20.5
18 D320101    - Báo phát thanh C 21
19 D320101    - Báo truyền hình C 23
20 D320101    - Quay phim truyền hình C 19
21 D320101    - Báo mạng điện tử C 21.5
22 D320101    - Báo chí đa phương tiện C 20
23 D310206    - Thông tin đối ngoại C 22
24 D310206    - Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế C – D1 20
25 D360708 * Quan hệ công chúng C – D1 22
26 D320110 * Quảng cáo C – D1 17.5
27 D310101    - Kinh tế chính trị Mác-Lênin C-D1 16.5
28 D310201    - Chính sách công C-D1 17
29 D310301 * Xã hội học D1 17.5
30 D760101 * Công tác xã hội D1 20.5
31 D220301    - Triết học Mác-Lênin D1 16
32 D220301    - Chủ nghĩa xã hội khoa học D1 16.5
33 D310101    - Quản lý kinh tế D1 19
34 D310202 * Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước D1 18.5
35 D310201    - Quản lý văn hóa – tư tưởng D1 17
36 D310201    - Chính trị phát triển D1 17
37 D310201    - Quản lý xã hội D1 17
38 D310201    - Tư tưởng Hồ Chí Minh D1 17
39 D310201    - Giáo dục lý luận chính trị D1 17
40 D310201    - Văn hóa và phát triển D1 18.5
41 D310201    - Khoa học Quản lý Nhà nước D1 18
42 D320401 * Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D1 19
43 D320101 * Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành: D1 0
44 D320101    - Báo in D1 21
45 D320101    - Báo ảnh D1 19
46 D320101    - Báo phát thanh D1 17
47 D320101    - Báo truyền hình D1 21.5
48 D320101    - Quay phim truyền hình D1 17.5
49 D320101    - Báo mạng điện tử D1 22
50 D320101    - Báo chí đa phương tiện D1 19.5
51 D310206    - Thông tin đối ngoại D1 21
52 D220201 * Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh D1 18

–> Xem tổng hợp DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 của tất cả các trường trên cả nước.

tham khảo thông tin điểm chuẩn năm 2012 Học Viện Báo chí truyên truyền.

Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế chính trị Mác Lênin A 16.5 KV3-HSPT
2 Kinh tế chính trị Mác Lênin A 16 KV3-HSPT
3 Quan hệ công chúng A 15.5 KV3-HSPT
4 Quảng cáo A 15 KV3-HSPT
5 xã hội học C 18.5 KV3-HSPT
6 công tác xã hội C 17 KV3-HSPT
7 Triết học Mác Lênin C 15 KV3-HSPT
8 Chủ nghĩ xã hội khoa học C 15.5 KV3-HSPT
9 Lịch sử Đảng C 17 KV3-HSPT
10 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C 19 KV3-HSPT
11 Quản lí văn hóa tư tưởng C 15 KV3-HSPT
12 Chính trị học phát triển C 16.5 KV3-HSPT
13 Quản lí xã hội C 16 KV3-HSPT
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh C 15 KV3-HSPT
15 Giáo dục lí luận chính trị C 15 KV3-HSPT
16 Văn hóa và phát triển C 15 KV3-HSPT
17 Chính sách công C 16.5 KV3-HSPT
18 Khoa học quản lí nhà nước C 15 KV3-HSPT
19 Xuất bản C 18.5 KV3-HSPT
20 Báo in C 22 KV3-HSPT
21 Báo ảnh C 21.5 KV3-HSPT
22 Báo phát thanh C 22.5 KV3-HSPT
23 Báo truyền hình C 22.5 KV3-HSPT
24 Quay phim truyền hình C 18 KV3-HSPT
25 Báo mạng điện tử C 22 KV3-HSPT
26 Thông tin đối ngoại C 20 KV3-HSPT
27 Quan hệ quốc tế C 22.5 KV3-HSPT
28 xã hội học D1 18.5 KV3-HSPT
29 công tác xã hội D1 16 KV3-HSPT
30 Triết học Mác Lênin D1 15 KV3-HSPT
31 Chủ nghĩ xã hội khoa học D1 15.5 KV3-HSPT
32 Kinh tế chính trị Mác Lênin D1 16 KV3-HSPT
33 Kinh tế chính trị Mác Lênin D1 15.5 KV3-HSPT
34 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D1 16 KV3-HSPT
35 Quản lí văn hóa tư tưởng D1 15.5 KV3-HSPT
36 Chính trị học phát triển D1 15 KV3-HSPT
37 Quản lí xã hội D1 16 KV3-HSPT
38 Tư tưởng Hồ Chí Minh D1 16 KV3-HSPT
39 Giáo dục lí luận chính trị D1 15.5 KV3-HSPT
40 Văn hóa và phát triển D1 15 KV3-HSPT
41 Chính sách công D1 16.5 KV3-HSPT
42 Khoa học quản lí nhà nước D1 15 KV3-HSPT
43 Xuất bản D1 17.5 KV3-HSPT
44 Báo in D1 18 KV3-HSPT
45 Báo ảnh D1 19 KV3-HSPT
46 Báo phát thanh D1 20.5 KV3-HSPT
47 Báo truyền hình D1 21 KV3-HSPT
48 Quay phim truyền hình D1 17 KV3-HSPT
49 Báo mạng điện tử D1 18.5 KV3-HSPT
50 Thông tin đối ngoại D1 18.5 KV3-HSPT
51 Quan hệ quốc tế D1 19 KV3-HSPT
52 Quan hệ công chúng D1 21 KV3-HSPT
53 Quảng cáo D1 20.5 KV3-HSPT
54 Ngôn ngữ Anh D1 20 KV3-HSPT
 

Hiện nay, thông tin về Diem chuan Hoc Vien Bao Chi Tuyen Truyen 2013 cũng như các trường đại học khác chưa có. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có kết quả kỳ thi. Mời độc giả hãy tiếp tục theo dõi những tin tuyển sinh 2013 nóng hổi được cập nhật hàng ngày từ chúng tôi.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền 2013

Comments on this entry are closed.