Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n H?c Vi?n Khoa H?c Qu?n ??i 2013

?i?m chu?n H?c Vi?n Khoa H?c Qu?n ??i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan hoc vien Khoa Hoc Quan Doi 2013 ?? ???c c?ng b? ! B?m xem ?i?m chu?n H?c Vi?n Khoa H?c Qu?n ??i 2013 chi ti?t c?c kh?i ng?nh

Diem chuan hoc vien Khoa Hoc Quan Doi 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! M?i ??c gi? Xem??i?m chu?n ?HQG H? N?i v? c?c tr??ng th?nh vi?n, c?c tr??ng ??i H?c , Cao ??ng tr?n c? n??c t?i trang web c?a ch?ng t?i.

B?m xem DIEM CHUAN HOC VIEN KHOA HOC QUAN DOI 2013 T?I ??Y

1175 ?i?m chu?n H?c Vi?n Khoa H?c Qu?n ??i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh?Diem chuan hoc vien Khoa Hoc Quan Doi 2013, ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh ?n?m nay

M? tr??ng:?DNS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D220201 Ti?ng Anh D1 21
2 D220204 Ti?ng Trung D1, 2 20

?>?Xem t?ng h?p??I?M CHU?N ??I H?C 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c

Hi?n nay, th?ng tin v??Diem chuan hoc vien Khoa Hoc Quan Doi 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n H?c Vi?n Khoa H?c Qu?n ??i 2013

Comments on this entry are closed.