Home » Tuyển sinh» Điểm chuẩn dự kiến Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2013

Điểm chuẩn dự kiến Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2013

Filed under: Tuyển sinh |

Thống kê điểm thi thí sinh dự thi khối A, A1, B, C, D1, M, Diem chuan du kien Dai Hoc Su Pham Da Nang 2013 tăng ít nhất 4 điểm

Diem chuan du kien Dai Hoc Su Pham Da Nang 2013 được công bố cùng Điểm thi Đại Học 2013

120 Điểm chuẩn dự kiến Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2013

Các thí sinh dự thi vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Cụ thể, như ngành Sư phạm (SP) Vật lý ( Diem chuan du kien Dai Hoc Su Pham Da Nang 2013 từ 20,5 – 21 điểm; trong khi năm ngoái chỉ 13 điểm là đỗ); ngành SP Hóa (dự kiến điểm chuẩn từ 22 – 22,5 điểm, cao hơn năm ngoái từ 5 điểm (17 điểm) ); các ngành SP Sinh học, Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp- dược liệu- môi trường, Hóa dược, SP Toán đều có điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 4 điểm trở lên so với năm trước.

Dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành tuyển sinh các khối C, D1, M cũng tăng, nhưng mức tăng nhẹ hơn các ngành tuyển sinh khối A, B.

Chi tiết Diem chuan du kien Dai Hoc Su Pham Da Nang 2013 từng ngành :

Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 các ngành còn lại 14 Điểm chuẩn dự kiến
2 D140211 Sư phạm Vật lý A 20.5 Điểm chuẩn dự kiến
3 D140212 Sư phạm Hoá học A 22 Điểm chuẩn dự kiến
4 D440112 Chuyên ngành Hóa Dược A 17.5 Điểm chuẩn dự kiến
5 D440301 Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý Môi trường) A 15 Điểm chuẩn dự kiến
6 D460112 Toán ứng dụng A,A1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến
7 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 16.5 Điểm chuẩn dự kiến
8 D140210 Sư phạm Tin học A,A1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến
9 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B 19 Điểm chuẩn dự kiến
10 D140213 Sư phạm Sinh học B 19.5 Điểm chuẩn dự kiến
11 D420201 Công nghệ sinh học (Chuyên ngành ứng dụng trong nông lâm, dược liệu, môi trường) B 20 Điểm chuẩn dự kiến
12 D310401 Tâm lý học B, C 16 Điểm chuẩn dự kiến
13 D310501 Địa lý tự nhiên(Chuyên ngành.Địa lý Tài nguyên – Môi trường C 15 Điểm chuẩn dự kiến
14 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 17 Điểm chuẩn dự kiến
15 D140218 Sư phạm Lịch sử C 16.5 Điểm chuẩn dự kiến
16 D140219 Sư phạm Địa lý C 15.5 Điểm chuẩn dự kiến
17 D220340 Văn hoá học C 16.5 Điểm chuẩn dự kiến
18 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) C, D1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến
19 D760101 Công tác xã hội C, D1 14 Điểm chuẩn dự kiến
20 D320101 Báo chí C, D1 17.5 Điểm chuẩn dự kiến
21 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 0 Điểm chuẩn dự kiến
22 D140201 Giáo dục Mầm non M 0 Điểm chuẩn dự kiến
Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn dự kiến Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2013

Comments on this entry are closed.