Home » Tuyển sinh» Th?i gian nh?n gi?y b?o tr?ng tuy?n 2013

Th?i gian nh?n gi?y b?o tr?ng tuy?n 2013

Filed under: Tuyển sinh |

Khi n?o c? giay bao trung tuyen 2013 (gi?y b?o nh?p h?c), kh?ng nh?n ???c gi?y b?o ?i?m ??i h?c cao ??ng? gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi?

1. Khi n?o c? Giay bao trung tuyen 2013, b?o ?i?m thi ??i h?c cao ??ng 2013 c?c kh?i A,B,C,D…

Theo l?ch c?ng t?c tuy?n sinh n?m 2013 th? l?ch g?i gi?y b?o tr?ng tuy?n v? ?i?m thi dh, cd nh? sau:

STT

N?i dung c?ng t?c

??n v? ch? tr?

??n v? tham gia

Th?i gian th?c hi?n

23 C?c tr??ng ?H, C? c?ng b? ?i?m tr?ng tuy?n, g?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, Phi?u b?o ?i?m, gi?y b?o tr?ng tuy?n cho c?c s?? GD&?T, ?? c?c s? GD&?T g?i cho th? sinh.

C?c tr??ng ?H, C?

C?c s? GD&?T Tr??c ng?y 20/8/2013

Nh? v?y ngay sau ng?y 8/8/2013 c?c tr??ng ?? b?t ??u g?i gi?y b?o tr?ng tuy?n, phi?u b?o ?i?m, gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi n?m 2013 t?i c?c s? v? c?c s? ti?p t?c g?i v? cho th? sinh v? ch?m nh?t l? ng?y 19/08/2013 c?c tr??ng g?i xong.

(Tuy nhi?n ?? ??n tay th? sinh do g?i qua b?u ?i?n s? m?t kho?ng 2-7 ng?y t? ng?y tr??ng ?H,C? g?i m?i ??n tay th? sinh tu? thu?c v?o? nh? v?y c? th? ng?y ch?m nh?t c?c b?n nh?n ???c l? ng?y 26/08/2013.)

2.Gi?y b?o ?i?m thi, gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, gi?y b?o tr?ng tuy?n nh?n ? ??u hay g?i v? ??u?

136 Th?i gian nh?n gi?y b?o tr?ng tuy?n 2013

M?t m?u gi?y b?o tr?ng tuy?n

Phi?u b?o ?i?m, gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi ho?c Giay bao trung tuyen 2013?c?c b?n nh?n t?i?n?i c?c b?n nh?n gi?y b?o thi ((th?ng th??ng em s? nh?n t?i tr??ng THPT)? ch? kh?ng g?i v? ??a ch? nh?.Tr??ng h?p c?c em n?p h? s? t?i tr??ng ??i h?c cao ??ng m?nh d? thi th? tr??ng g?i v? ??a ch? em ghi tr?n h? s? ??ng k? d? thi

3.N?u tr??ng g?i r?i m? kh?ng nh?n ???c ph?i l?m sao?

( hay Gi?y b?o tr?ng tuy?n, gi?y b?o ?i?m b? th?t l?c th? ph?i l?m sao?)

- TH kh?ng nh?n ???c gi?y b?o tr?ng tuy?n ho?c m?t gi?y b?o tr?ng tuy?n: ?? gi?i quy?t v?n ?? n?y b?n n?n li?n h? tr?c ti?p v?i tr??ng ??i h?c ho?c cao ??ng m? b?n d? thi ?? bi?t th?i gian nh?p h?c v? th? t?c nh?p h?c. Sau khi bi?t ???c th?ng tin n?y b?n ??n tr??ng nh?p h?c theo ??ng th?i gian quy ??nh. T?i ??y b?n b?o c?o l?i vi?c th?t l?c gi?y b?o tr?ng tuy?n v?i c?n b? tuy?n sinh. Nh? tr??ng s? ki?m tra h? s? g?c v? s? c?p l?i gi?y b?o tr?ng tuy?n cho b?n.

V?i tr??ng h?p m?t Giay bao trung tuyen 2013, gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi: B?n c? th? l?n ph?ng ??o t?o c?a tr??ng ??i h?c v? cao ??ng xin c?p l?i, nh? tr??ng s? h??ng d?n cho b?n th? t?c ?? c?p l?i gi?y n?y.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Huy August 20, 2013 at 11:23 am

làm ăn chậm quá ,nếu mà không có lên xin lại giấy báo điểm cũng đâu có dễ lằng nhằng lắm , lúc đó trễ nãi là coi như xong lun không được xét tuyển hoặc đã xét đủ người trong đợt NV2 rồi

Di August 24, 2013 at 10:24 am

tai sao không nghĩ cho nỗi lòng của thí sinh chứ hix không phỉa môt mình em lo mà là cã nhà luôn, trông mãi cái giấy báo nhập học mà vẫn không thấy, trúng tuyển NV1 mà vẫn ăn không ngon ngủ không yên.

Gửi phản hồi cho bài viết : Th?i gian nh?n gi?y b?o tr?ng tuy?n 2013

Comments on this entry are closed.