Home » Tuyển sinh» Xét tuyển NV2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2013

Xét tuyển NV2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2013

Filed under: Tuyển sinh |

Thông báo Xet tuyen NV2 Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia 2013 đã được cập nhật gồm chỉ tiêu tuyển sinh và điểm Xet tuyen NV2 Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia 2013

1192 Xét tuyển NV2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2013

Chi tiết các ngành Xet tuyen NV2 Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia 2013 như sau

KV Phía Nam

Mã trường: HCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310205 Quản lí nhà nước D1 18.5 17
2 D310205 Quản lí nhà nước A1 18
3 D310205 Quản lí nhà nước C 20.5

Xet tuyen NV2 Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia 2013 Khu vực phía Bắc :

Mã trường: HCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310205 Quản lí nhà nước D1 18.5 34
2 D310205 Quản lí nhà nước A1 18
3 D310205 Quản lí nhà nước C 21

Hồ sơ đăng ký Xet tuyen NV2 Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia 2013 nộp tại :

Địa chỉ: 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội. Điện thoại: 043-8343223. Fax: 043-8358943

zp8497586rq
Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Xét tuyển NV2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2013

Comments on this entry are closed.